Logo

Roštilji

EB roštilji izrađuju se od vibrobetona, sa dodatkom odgovarajuće kombinacije aditiva i uz mogućnost oblaganja kamenom. Zahvaljujući navedenoj tehnologiji, EB roštilje odlikuje izuzetna čvrstina, a time i dugotrajnost.

Najbitniji deo svakog roštilja predstavlja ložište. Zbog toga su ložišta EB roštilja izrađena od specijalno oblikovanog šamota, čiji je dizajn funkcionalno prilagođen uštedi energenata (drveta, ćumura, plina, električne energije…). Naime, iako sam šamot zrači istu temperaturu, koju dostigne gorući energent (čime se već štedi energija), posebna prednost šamota u EB roštiljima ogleda se u dodatnoj (!) uštedi energije, putem njene ravnomerne raspoređenosti unutar ložišta. Realan gornji prag temperature koju šamot trpi, iznosi 1100 stepeni Celzijusa.

Za broj i vrstu dodatnih delova – kao što su prohromske rešetke, ražnjevi, kazani, vrata (drvo, kovano gvožđe, kaljeno staklo) i ostalo – kupac se sam opredeljuje. U skladu sa željom kupca, na dimnjački deo svakog roštilja može biti namontirana i mini sušnica, a za sve modele, kako roštilja, tako i pečenjara, postoji mogućnost izrade u kombinaciji sa sudoperom i širom radnom pločom, uz prilagođavanje dimenzija potrebi naručioca. Firma EuroBet vrši i usluge transporta i ugradnje roštilja.

Modeli roštilja EB130, EB150 rustic i EB2130 namenjeni su za profesionalnu upotrebu. EB130 i EB150 rustic mogu biti isporučeni u varijantama sa jednim ili sa dva ražnja, dok EB2130 poseduje opciju za tri ražnja.

Pored izuzetne ekonomičnosti i praktičnosti roštilja, firma EuroBet svojim kupcima pruža i mogućnost odabira boja. Na taj način EB roštilje jednostavno je uklopiti u kolorit svakog ambijenta (enterijera i eksterijera).

EB roštilji predstavljaju ekskluzivan, visoko funkcionalan i kvalitetno dizajniran, preduslov pravog gastronomskog zadovoljstva u Vašem restoranu, domu, letnjikovcu, dvorištu, vrtu…

Dizajnirajte svoju dvorišnu kuhinju Otvorite studio