Logo

Furune

FURUNE – PROIZVODNI PROGRAM

  • Klasične furune
  • Rotacione furune
  • Ložišta za furune – namenjena za samougradnju.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

  • Namenjene su za HOBI i PROFESIONALNU upotrebu.
  • Komore za pečenje/kuvanje (ložišta) izrađene su od vatrostalnih materijala sa veoma visokim procentom aluminijum-oksida, što ih čini posebno čvrstim i otpornim na habanje. Značajna debljina izolacije obezbeđuje maksimalnu ekonomičnost.
  • Loženje drvima, peletom ili na gas.
  • Kratko vreme potrebno za montažu – od nekoliko sati do, najviše, dva dana – što zavisi od tipa furune, za koju se kupac opredeli, kao i od ambijenta u kojem se furuna postavlja.
  • Mogućnost izrade u razlišitim dimenzijama i stilovima (od modernog, do rustičnog), kao i mogućnost postavljanja u najrazličitijim ambijentima (otvoren, poluzatvoren ili zatvoren prostor; restorani, privatne prostorije, dvorišta, terase itd).
  • Savremena tehnologija spojila je zavidan kvantitet termički obrađene hrane, sa visokim kvalitetom, te omogućuje brzu termičku obradu, zbog ravnomernog i efikasnog zračenja toplote (usled čega se podjednakom brzinom i temperaturom peče/kuva sva hrana, koja je istovremeno stavljena u bilo koji tip EuroBet-ove pizza peći), uz dobijanje finog tradicionalnog ukusa hleba, peciva, italijanskih pizza, pečenog mesa i povrća, јеlа ispod sača itd, kао iz starinskih peći loženih drvima.

Dizajnirajte svoju dvorišnu kuhinju Otvorite studio